O PRAuhlu

Začátek PRAuhlu

Pokud začneš přemýšlet o životě, o tom, co má smysl, co je podstatné a co není, co má hodnotu a co ne, jak žít a neškodit, co skutečně potřebuješ a co ti řekli, že potřebuješ, začne se ti měnit naučený žebříček hodnot. Potom začne být těžké živit se obelháváním druhých a nevratnou spotřebou, či ničením přírodních zdrojů. Je těžké podporovat monopol některých lidí na zdroje, které by měli patřit všem. Je velmi těžké najít práci, která je užitečná pro lidi i životní prostředí a ještě ti za ní někdo zaplatí.

Tyto myšlenky a hledání  nás, členy spolku Žitel z. s., navedlo na rané články a studie o Terra Preta a na prví znovuobjevené vlastnosti biouhlu. Biouhel se pro nás stal možným a dostupným řešením. Proč? Protože před námi leží možnost dát vzniknout novým živnostem zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem biouhlu. Přidáme hodnotu práci mnoha dalším profesím, které budou biouhel  používat. Zhodnotíme suroviny, které nemají lepší uplatnění. Pomůžeme k ozdravení naší půdy a tím k lepšímu hospodaření s vodou, zdravějším potravinám a životnímu prostředí. Otevřela se možnost. Dostala název PRAuhel. Spolek vytvořil plán a svěřil mi ho. Tím se ze mě stal PRAuhlíř a vznikla nejen nová živnost. Vznikl klan PRAuhlířů.

Co to je PRAuhel

PRAuhel se jmenuje konkrétní biouhel, biochar, který vyrábíme za určitých, námi nastavených podmínek. Dbáme na udržitelnost získávání a kvalitu suroviny, na druh použité technologie, na dodržení postupů výroby a kvalitu finálního výrobku. Snažíme se zpřístupnit PRAuhel všem, kteří dokážou využít jeho vlastností, ale ne za cenu vytváření zbytného odpadu.

PRAuhel není jenom biouhel, ale také služba, poradenství, předávání zkušeností a informací o něm. Je to vývoj a výzkum nových produktů s biouhlem a technologií na výrobu.  Je to hledání další přidané hodnoty. PRAuhel je i o budování nových sociálních vazeb a podpoře lidí a utváření našeho životního prostředí.