PRAuhel – biouhel, biochar, černé zlato

Pro obyčejného smrtelníka je až neuchopitelné, jaký vliv na naše životní prostředí má kvalita půdy. Na půdě záleží, kolik budeme mít zdravé pitné vody, jak čistý bude vzduch a hlavně, kolik se nás tu uživí. Kvalita půdy je stabilizačním prvkem mnoha ekosystémů, má vliv na toky živin a energie. Kvalita půdy ovlivňuje počasí. Je to zásobník uhlíku, který ovlivňuje globální klima.

V zájmu nás všech je půdu chránit a výsadou některých o ni pečovat. Pečovat o půdu znamená pečovat o další život.

Přáním mnoha z nás je, pečovat o hlubokou, nadýchanou černozem, plnou humusu a edafonu, ve které roste vše, co se do ní zasadí, nebo zaseje. Takové půdy je málo. Máme jedinečnou možnost využít zkušeností několika stovek generací, vzdělávat se, sdílet informace pomocí technologií a takové půdy tvořit.

Jako vzor, dobrý příklad a potvrzení toho, že to jde, když se chce, nám slouží Terra Preta.

Vězte, že od této chvíle máte vedle sebe klan PRAuhlířů, který Vás podpoří v ušlechtilé práci při péči o půdu.

Nahlédnout k PRAuhlířům

PRAuhlířova svačina