Jak se vyrábí PRAuhel

Technologie:

PRAuhel je vyráběn v malé mobilní technologii, kterou přesouváme za vhodnou surovinou. Naše pec (srdce výroby PRAuhlu) je vyvinutá z Kon – tiki deep cone kiln a zachovává její princip otevřeného ohně. Materiál je do technologie vkládán ručně, což zaručuje kontrolu čistoty vstupní suroviny a kvalitu PRAuhlu.  Produkce PRAuhlu není a nebude navyšována zvětšením a automatizováním technologie, protože by to vedlo k neudržitelné spotřebě vhodné suroviny v místě působení a zvětšilo dojezdovou vzdálenost za surovinou. Místo toho hledáme partnery, kteří chtějí využít naše zkušenosti a technologii na zpracování vhodné suroviny a chtějí vyrábět PRAuhel ve svém regionu. Technologii nezvětšujeme, ale násobíme.

Surovina

PRAuhel vyrábíme zásadně ze suroviny, která nebyla vypěstována kvůli výrobě PRAuhlu. Hledáme takový materiál, který nikdo nechce, nebo se nevyplatí zpracovat vhodnějším způsobem. Na výrobu PRAuhlu používáme výhradně dřevní hmotu. Zpracováváme větve při úklidu pasek po těžbě dřeva, odpadní dřevo z pil a truhláren, větve z údržby parků alejí, sadů a zahrad. Zpracováním suroviny poskytujeme službu.  Nikdy není použito chemicky ošetřené dřevo. PRAuhel nebude nikdy vyráběn z odpadů z čistíren odpadních vod, nebo zbytků z bioplynových stanic. Cílem není bohatnout na likvidaci odpadu, ale vyrábět PRAuhel s vysokou, zaručenou kvalitou.

Výroba

Pracovní den PRAuhlíře začíná krátkou cestou za surovinou.  Od září do dubna pracuje nejčastěji v lese na úklidu pasek po těžbě dřeva a připravuje je na novou výsadbu stromků. Pokud je sucho a v lese nelze používat otevřený oheň, přesouvá se na kraje obcí a zpracovává dřevní odpad z údržby zahrad a obecní zeleně. Nejčastěji v létě zpracovává krajiny z výroby prken, které se špatně prodávají jako palivové dřevo, protože jsou příliš tenké a jejich další zpracování na štěpku je nákladné.

Po cestě za surovinou si zřídí pracoviště. Umístí pec na výrobu PRAuhlu blízko k surovině, ale s ohledem na bezpečnost, protože pracuje s otevřeným ohněm. Blízko pece připraví dostatečnou zásobu vody na chlazení budoucího PRAuhlu a na případné hašení okolí pece. Pracoviště se stěhuje, pokud je práce hotová a na místě je zpracovaná všechna surovina na výrobu PRAuhlu. Většinou po několika dnech až týdnech. PRAuhlíř dostává zaplaceno za práci při úklidech lesa a odpadů, ale platí za získanou surovinu.

Takže jsme na místě, máme připravené pracoviště a můžeme zapálit pec. Od zapálení začíná PRAuhlíři práce bez možnosti zastavit se. Na začátku roztopí pec na potřebnou teplotu kolem 600 – 700 stupňů a řízeným ručním přikládáním kontroluje proces výroby biouhlu. Zhruba po 4,5h je pec naplněná žhavým biouhlem, základem pro výrobu PRAuhlu. Biouhel PRAuhlíř schladí vodou a ještě za tepla ručně kovovou lopatou nandá do kovových sudů a zavře je víkem. Tím honička končí. Sudy s biouhlem, budoucím PRAuhlem, nandá na vozejk a odveze je na místo dalšího zpracování. Tam dva dny chladnou.

Na hlavním výrobním místě, prostě doma na základně, máme zchladlý biouhel v sudech. Je to PRAuhel, pomocná půdní látka.