PRAuhlířská videa

První amatérský počin, PRAuhlířský PRAvěk.
První setkání s Vidlákem.
Druhé setkání s Vidlákem a první Pyramidové ohniště
Pár informací o použití biouhlu v zahradě.
Trocha radosti nad Pyramidovým ohništěm s Vidlákem, Mínou a přáteli.
Velké povídání o biouhlu a jeho výrobě v Malé Duši K
Film o filmu 🙂