O PRAuhlu

Začátek PRAuhlu

Pokud začneš přemýšlet o životě, o tom, co má smysl, co je podstatné a co není, co má hodnotu a co ne, jak žít a neškodit, co skutečně potřebuješ a co ti řekli, že potřebuješ, začne se ti měnit naučený žebříček hodnot. Potom začne být těžké živit se obelháváním druhých a nevratnou spotřebou, či ničením přírodních zdrojů. Je těžké podporovat monopol některých lidí na zdroje, které by měli patřit všem. Je velmi těžké najít práci, která je užitečná pro lidi i životní prostředí a ještě ti za ní někdo zaplatí.

Tyto myšlenky a hledání  nás, členy spolku Žitel z. s., navedlo na rané články a studie o Terra Preta a na prví znovuobjevené vlastnosti biouhlu. Biouhel se pro nás stal možným a dostupným řešením. Proč? Protože před námi leží možnost dát vzniknout novým živnostem zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem biouhlu. Přidáme hodnotu práci mnoha dalším profesím, které budou biouhel  používat. Zhodnotíme suroviny, které nemají lepší uplatnění. Pomůžeme k ozdravení naší půdy a tím k lepšímu hospodaření s vodou, zdravějším potravinám a životnímu prostředí. Otevřela se možnost. Dostala název PRAuhel. Spolek vytvořil plán a svěřil mi ho. Tím se ze mě stal PRAuhlíř a vznikla nejen nová živnost. Vznikl klan PRAuhlířů.

Co to je PRAuhel

PRAuhel se jmenuje konkrétní biouhel, biochar, který vyrábíme za určitých, námi nastavených podmínek. Dbáme na udržitelnost získávání a kvalitu suroviny, na druh použité technologie, na dodržení postupů výroby a kvalitu finálního výrobku. Snažíme se zpřístupnit PRAuhel všem, kteří dokážou využít jeho vlastností, ale ne za cenu vytváření zbytného odpadu.

PRAuhel není jenom biouhel, ale také služba, poradenství, předávání zkušeností a informací o něm. Je to vývoj a výzkum nových produktů s biouhlem a technologií na výrobu.  Je to hledání další přidané hodnoty. PRAuhel je i o budování nových sociálních vazeb a podpoře lidí a utváření našeho životního prostředí.

Výroba PRAuhlu

Technologie:

PRAuhel je vyráběn v malé mobilní technologii, kterou přesouváme za vhodnou surovinou. Technologie je složená z pece, drtiče a třídiče. Naše pec (srdce výroby PRAuhlu) je vyvinutá z Kon – tiki deep cone kiln a zachovává její princip otevřeného ohně. Materiál je do technologie vkládán ručně, což zaručuje kontrolu čistoty vstupní suroviny a kvalitu PRAuhlu.  Produkce PRAuhlu není a nebude navyšována zvětšením a automatizováním technologie, protože by to vedlo k neudržitelné spotřebě vhodné suroviny v místě působení a zvětšilo dojezdovou vzdálenost za surovinou. Místo toho hledáme partnery, kteří chtějí využít naše zkušenosti a technologii na zpracování vhodné suroviny a chtějí vyrábět PRAuhel ve svém regionu. Technologii nezvětšujeme, ale násobíme.

Surovina

PRAuhel vyrábíme zásadně ze suroviny, která nebyla vypěstována kvůli výrobě PRAuhlu. Hledáme takový materiál, který nikdo nechce, nebo se nevyplatí zpracovat vhodnějším způsobem. Na výrobu PRAuhlu používáme výhradně dřevní hmotu. Zpracováváme větve při úklidu pasek po těžbě dřeva, odpadní dřevo z pil z výroby prken, větve z údržby parků alejí a zahrad. Zpracováním suroviny poskytujeme službu.  Nikdy není použito chemicky ošetřené dřevo. PRAuhel nebude nikdy vyráběn z odpadů z čistíren odpadních vod, nebo zbytků z bioplynových stanic. Cílem není bohatnout na likvidaci odpadu, ale vyrábět PRAuhel s vysokou, zaručenou kvalitou.

Výroba

Pracovní den PRAuhlíře začíná krátkou cestou za surovinou.  Od září do dubna pracuje nejčastěji v lese na úklidu pasek po těžbě dřeva a připravuje je na novou výsadbu stromků. Pokud je sucho a v lese nelze používat otevřený oheň, přesouvá se na kraje obcí a zpracovává dřevní odpad z údržby zahrad a obecní zeleně. Nejčastěji v létě zpracovává krajiny z výroby prken, které se špatně prodávají jako palivové dřevo, protože jsou příliš tenké a jejich další zpracování na štěpku je nákladné.

Po cestě za surovinou si zřídí pracoviště. Umístí pec na výrobu PRAuhlu blízko k surovině, ale s ohledem na bezpečnost, protože pracuje s otevřeným ohněm. Blízko pece připraví dostatečnou zásobu vody na chlazení budoucího PRAuhlu a na případné hašení okolí pece. Pracoviště se stěhuje, pokud je práce hotová a na místě je zpracovaná všechna surovina na výrobu PRAuhlu. Většinou po několika dnech až týdnech. PRAuhlíř dostává zaplaceno za práci při úklidech lesa a odpadů, ale platí za získanou surovinu.

Takže jsme na místě, máme připravené pracoviště a můžeme zapálit pec. Od zapálení začíná PRAuhlíři práce bez možnosti zastavit se. Na začátku roztopí pec na potřebnou teplotu kolem 600 – 700 stupňů a řízeným ručním přikládáním kontroluje proces výroby biouhlu. Zhruba po 4,5h je pec naplněná žhavým biouhlem, základem pro výrobu PRAuhlu. Biouhel PRAuhlíř schladí vodou a ještě za tepla ručně kovovou lopatou nandá do kovových sudů a zavře je víkem. Tím honička končí. Sudy s biouhlem, budoucím PRAuhlem, nandá na vozejk a odveze je na místo dalšího zpracování. Tam dva dny chladnou.

Na hlavním výrobním místě, prostě doma na základně, máme zchladlý biouhel v sudech.  Podle přání zákazníků z něj vzniká PRAuhel o různých frakcích. Hrubost a jemnost upravuje PRAuhlíř drcením základního biouhlu a jeho tříděním. Tím vznikají různé produkty s různým účelem použití pod značkou PRAuhel. Prvním výrobkem, který vznikl pod značkou PRAuhel je PRAuhel, pomocná půdní látka.