Jak se vyrábí PRAuhel

Biouhel lze vyrábět za použití primitivních technologií s kapacitou výroby jen několik litrů za hodinu, až po moderní linky s pořizovacími náklady v desítkách miliónů korun a výrobní kapacitou více jak deset tisíc tun biouhlu za rok. Podle použité technologie lze biouhel vyrábět z biomasy rostlinného i živočišného původu. Lze použít kaly z čistíren, slámu, kompost, kosti, hnůj, dřevo atd. Volba technologie i materiálu na výrobu biouhlu, včetně dodržení technologického postupu výroby, má vliv nejen na jeho kvalitu, ale také na udržitelnost výroby z hlediska ekonomického, životního prostředí atd.

PRAuhel vyrábíme malou mobilní technologií, která nám umožňuje zpracovávat vstupní surovinu v místě jejího vzniku. Kapacita jedné jednotky je zhruba 20m3 za měsíc. Pro hrubou představu na výrobu 1m3 PRAuhlu spotřebováváme cca 15m3 větví.

Jako vstupní surovinu používáme zásadně dřevní odpad, který nikdo nechce zpracovat pro jiné účely. Jedná se převážně o větve z prořezávek sadů, stromořadí, parků, větve z údržby živých plotů a zahrad. Méně používáme větve z nepřístupných lesů zasažených kůrovcem.

Vstupní surovina je do technologie vkládána ručně, čímž eliminujeme možnost vložení nežádoucích příměsí z odpadního materiálu, jako jsou dráty, kamení, plasty atd. Vzniklý biouhel drtíme na požadovanou frakci a z drtícího zařízení vypadává náš PRAuhel.